Liver or Die - Ingen ska leva med hepatit C

Liver or Die är en portal till hälsofrämjande och skadereducerande åtgärder av och för människor som vart eller som är i riskzonen för hepatit C.

Idag har professionen insett att om de vill få ett stopp på den fortsatta spridningen så måste de människor som alltid varit utanför inkluderas, det är trots allt där som flest antal människor har drabbats.
Det måste bli enkelt att testa sig, enkelt att få tillgång till preventiva åtgärder och behandling.

Liver or Die är en plattform som på ett enkelt sätt förmedlar information, prevention och de skadereducerande åtgärder som idag erbjuds av samhället för att minska spridningen och riskerna med hepatit C.

Alla ska ha rätt till skydd – rätt till kunskap – rätt till hälsa – rätt till överlevnad

Senaste nytt
Nobelpristagarna i medicin 2020, Harvey J Alter, Michael Houghton och Charles M Rice.
Hepatit C provtagning och behandling fortgår som vanligt. Denna tjänst är inte stängd.

Klicka här för att se en lista av kliniker som erbjuder provtagning.

COVID-19 – Råd för människor som använder narkotika

Vi kan göra det!
Människor som använder narkotika har kämpat mot väldigt allvarliga virus förut. Detta häfte består av praktisk information som kommer hjälpa oss att förvalta vår hälsa och narkotikabruk under Covid-19 pandemin.
Om Covid-19 (också känt som Coronaviruset)
Covid-19 sprids av människor med viruset, genom droppar från hostningar eller utandningsluft. Viruset kan överleva på ytor och överföras när någon rör vid ytan och sedan sitt ansikte.
Försiktighetsåtgärder för människor som använder narkotika
Om du röker narkotika utsätter du dig för en större risk (med förståelsen att injektionsanvändning inte är problemfritt). Tobaksrökning (även om du bara använder det för att röka cannabis) ger dig en större risk. Om du har KOL eller andra lungåkommor är du särskilt sårbar.

Var aktsam för:
 • Droppar med Covid-19 som hostats eller andats ut.
 • Hälsa inte genom att skaka hand och undvik att röra vid eventuellt förorenade ytor.
 • Hantera paket med narkotika som har varit i människors munnar.
 • Röra vid dina ögon, näsa eller mun med förorenade händer.
 • Dela narkotikaverktyg, till exempel jointar, bongar, pipor, vapes, snortrör eller injektionsverktyg.
Symptom
Covid-19 känns som influensa eller en riktig dålig förkylning, vanliga symptom är:
 • Feber
 • Hosta
 • Andnöd/Svårt att andas
Förebyggande
 • Handhygien:
  • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder varje gång du kommer hem, efter toalettbesök och innan du äter samt innan du öppnar din narkotika eller rör vid dina verktyg.
  • Om du inte har tvål, använd handsprit med minst 60% alkohol.
  • Att tvätta händerna med alkoholservetter kan vara värt besväret.
 • Följ god andningshygien:
  • Hosta eller nys in i armvecket.
  • Torka näsa och mun med näsduk efter att ha hostat eller nyst.
 • Förvara inte narkotika i mun, anus eller vagina.
 • Dela inte verktyg, speciellt inte rökverktyg, snortrör eller injektionsverktyg.
 • Städa/tvätta av de ytor du använder för ditt bruk:
  • Torka av injektionsutrymmen före och efter med blekmedel eller desinfektionsmedel.
  • Kassera begagnade verktyg på ett säkert sätt.
 • Håll avståndet:
  • Håll ett avstånd på 2 meter från andra människor, om ni inte bor tillsammans.
 • Självisolering:
  • Om du har symptom eller bor med någon som har Covid-19 eller uppvisar symptom, stanna hemma i 14 dagar.
Förbered dig
 • Nålar, pumpar och andra injektionsverktyg:
  • Bunkra upp – se till att du har tillräckligt med verktyg för 1-2 veckor.
  • Planera med ditt sprututbyte för hur du ska kunna upprätthålla tillförsel av rena injektionsverktyg.
 • Metadon, buprenorfin och andra former av substitutionsmediciner (LARO):
  • För att förhindra abstinens på grund av bristande tillgång på narkotika, så är det dags att överväga att påbörja LARO-behandling igen. Det borde vara möjligt att påbörja LARO-behandling för de som tidigare haft behandlingen och för nya patienter, utan krånglig byråkrati (några dagar) och genom ett snabbspår via vårdgivaren.
  • LARO-tjänster bör byta alla utom de mest sårbara till veckovisa dospaket. Fråga efter vecko- eller månadsvis dosering under denna exempellösa period.
  • Förvara din medicin utom räckhåll för barn, högt upp i ett skåp eller helst i en låst låda. Metadon och buprenorfin BÖR ALDRIG förvaras i ditt kylskåp.
  • Tänk på hur du hanterar din dosering under veckan för att se till att du inte tar slut på din medicin.
 • Överdosprevention och tillgång till Naloxon:
  • På grund av möjliga förändringar i narkotikatillgången, se till att du och dina närmaste har tillgång till Naloxon.
  • Var försiktig med att blanda olika narkotika och undvik att överdriva det med heroin och andra opioider, benzodiazepiner eller alkohol.
 • Förbered för störningar i leveranser:
  • Det kommer att bli svårare att föra narkotika in i landet, och att få ihop pengar till det.
  • Om du har råd, ordna en reserv eller källa till dina mediciner ifall att tillgången stryps.
  • Planera för hur du ska hantera en hastig avgiftning eller abstinens om du inte har råd eller tillgång till narkotika eller alkohol.
Respektera
 • Var tålmodig och tacksam även om tjänster är långsammare, begränsar antalet människor tillåtna in i byggnader vid ett tillfälle och för att personal kanske har mask och handskar på sig. Detta är en del av att hålla viktiga tjänster igång.
Självsupport och solidaritet
 • Nätverka med andra vänner för att övervaka och hantera situationen för människor som använder narkotika i din närhet. Sociala medier är ett användningsbart verktyg.
 • Att sätta upp krypterade snabbmeddelandegrupper i appen "Signal" låter er samordna säkert.
 • Nätverka och dela planeringsstrategier med andra människor som använder narkotika via:

Original av: EuroNPUD
Översatt av: Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare RFHL och Stockholms Brukarförening

Årets Nobelpris i medicin tilldelas tre forskare för deras viktiga upptäckter av viruset som orsakar hepatit C. Forskningen har lett till att det idag går att både förebygga, behandla och i de flesta fall bota sjukdomen.

Banbrytande upptäcker av årets Nobelpristagare i medicin, Harvey J. Alter, Michael Houghton och Charles M. Rice, gjorde att ett helt nytt virus – hepatit C – kunde identifieras. Innan visste man inte varför så många drabbades av leversjukdom efter blodtransfusion.
Rådgivning
För information och rådgivning om hepatit C och smittskydd kontakta Liver or Die.
Ring 08-545 560 60
För information och rådgivning om läkemedel och narkotika.
Ring 08-545 560 60
För dig som behöver stöd som anhörig finns BARO.
Brukaranhörigas Riksorganisation
Ring 073-081 20 30
Klicka för att komma till vårdguiden
Ingen ska behöva leva med hepatit C