Matrial för nedladding
Ladda hem utsida PDF (högerklicka -> spara länk som...)

Ladda hem insida PDF (högerklicka -> spara länk som...)

Klicka här om du vill beställa dessa kort.
Ladda hem framsida PDF (högerklicka -> spara länk som...)

Ladda hem baksida PDF (högerklicka -> spara länk som...)

Klicka här om du vill beställa dessa kort.
Ladda hem utsida PDF (högerklicka -> spara länk som...)

Ladda hem insida PDF (högerklicka -> spara länk som...)

Klicka här om du vill beställa dessa kort.
Ladda hem PDF (högerklicka -> spara länk som...)

COVID-19 – Råd för människor som använder narkotika

Vi kan göra det!
Människor som använder narkotika har kämpat mot väldigt allvarliga virus förut. Detta häfte består av praktisk information som kommer hjälpa oss att förvalta vår hälsa och narkotikabruk under Covid-19 pandemin.
Om Covid-19 (också känt som Coronaviruset)
Covid-19 sprids av människor med viruset, genom droppar från hostningar eller utandningsluft. Viruset kan överleva på ytor och överföras när någon rör vid ytan och sedan sitt ansikte.
Försiktighetsåtgärder för människor som använder narkotika
Om du röker narkotika utsätter du dig för en större risk (med förståelsen att injektionsanvändning inte är problemfritt). Tobaksrökning (även om du bara använder det för att röka cannabis) ger dig en större risk. Om du har KOL eller andra lungåkommor är du särskilt sårbar.

Var aktsam för:
 • Droppar med Covid-19 som hostats eller andats ut.
 • Hälsa inte genom att skaka hand och undvik att röra vid eventuellt förorenade ytor.
 • Hantera paket med narkotika som har varit i människors munnar.
 • Röra vid dina ögon, näsa eller mun med förorenade händer.
 • Dela narkotikaverktyg, till exempel jointar, bongar, pipor, vapes, snortrör eller injektionsverktyg.
Symptom
Covid-19 känns som influensa eller en riktig dålig förkylning, vanliga symptom är:
 • Feber
 • Hosta
 • Andnöd/Svårt att andas
Förebyggande
 • Handhygien:
  • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder varje gång du kommer hem, efter toalettbesök och innan du äter samt innan du öppnar din narkotika eller rör vid dina verktyg.
  • Om du inte har tvål, använd handsprit med minst 60% alkohol.
  • Att tvätta händerna med alkoholservetter kan vara värt besväret.
 • Följ god andningshygien:
  • Hosta eller nys in i armvecket.
  • Torka näsa och mun med näsduk efter att ha hostat eller nyst.
 • Förvara inte narkotika i mun, anus eller vagina.
 • Dela inte verktyg, speciellt inte rökverktyg, snortrör eller injektionsverktyg.
 • Städa/tvätta av de ytor du använder för ditt bruk:
  • Torka av injektionsutrymmen före och efter med blekmedel eller desinfektionsmedel.
  • Kassera begagnade verktyg på ett säkert sätt.
 • Håll avståndet:
  • Håll ett avstånd på 2 meter från andra människor, om ni inte bor tillsammans.
 • Självisolering:
  • Om du har symptom eller bor med någon som har Covid-19 eller uppvisar symptom, stanna hemma i 14 dagar.
Förbered dig
 • Nålar, pumpar och andra injektionsverktyg:
  • Bunkra upp – se till att du har tillräckligt med verktyg för 1-2 veckor.
  • Planera med ditt sprututbyte för hur du ska kunna upprätthålla tillförsel av rena injektionsverktyg.
 • Metadon, buprenorfin och andra former av substitutionsmediciner (LARO):
  • För att förhindra abstinens på grund av bristande tillgång på narkotika, så är det dags att överväga att påbörja LARO-behandling igen. Det borde vara möjligt att påbörja LARO-behandling för de som tidigare haft behandlingen och för nya patienter, utan krånglig byråkrati (några dagar) och genom ett snabbspår via vårdgivaren.
  • LARO-tjänster bör byta alla utom de mest sårbara till veckovisa dospaket. Fråga efter vecko- eller månadsvis dosering under denna exempellösa period.
  • Förvara din medicin utom räckhåll för barn, högt upp i ett skåp eller helst i en låst låda. Metadon och buprenorfin BÖR ALDRIG förvaras i ditt kylskåp.
  • Tänk på hur du hanterar din dosering under veckan för att se till att du inte tar slut på din medicin.
 • Överdosprevention och tillgång till Naloxon:
  • På grund av möjliga förändringar i narkotikatillgången, se till att du och dina närmaste har tillgång till Naloxon.
  • Var försiktig med att blanda olika narkotika och undvik att överdriva det med heroin och andra opioider, benzodiazepiner eller alkohol.
 • Förbered för störningar i leveranser:
  • Det kommer att bli svårare att föra narkotika in i landet, och att få ihop pengar till det.
  • Om du har råd, ordna en reserv eller källa till dina mediciner ifall att tillgången stryps.
  • Planera för hur du ska hantera en hastig avgiftning eller abstinens om du inte har råd eller tillgång till narkotika eller alkohol.
Respektera
 • Var tålmodig och tacksam även om tjänster är långsammare, begränsar antalet människor tillåtna in i byggnader vid ett tillfälle och för att personal kanske har mask och handskar på sig. Detta är en del av att hålla viktiga tjänster igång.
Självsupport och solidaritet
 • Nätverka med andra vänner för att övervaka och hantera situationen för människor som använder narkotika i din närhet. Sociala medier är ett användningsbart verktyg.
 • Att sätta upp krypterade snabbmeddelandegrupper i appen "Signal" låter er samordna säkert.
 • Nätverka och dela planeringsstrategier med andra människor som använder narkotika via:

Original av: EuroNPUD
Översatt av: Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare RFHL och Stockholms Brukarförening

Ladda hem PDF (högerklicka -> spara länk som...)