Provtagning
Kostnadsfritt för patienten

Att testa sig regelbundet när man injicerar narkotika är viktigt eftersom det gör att man har koll på sin status. Att veta huruvida man har hepatit C eller inte ökar försiktigheten. Det kan även vara en bidragande faktor till att man slutar att tulla på regeln att inte låta någon annan använda ens sprutor och tillbehör, så som lösning och lösningskopp etc.

Ju tidigare man upptäcker hepatit C desto bättre, för din och andras säkerhet och hälsa.

När du ändå är på plats för hepatit C-test, testa dig även för Hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Här kan du testa dig:
  • Vårdcentral
  • Mödravårdsmottagning
  • Beroendemottagning
  • LARO
  • Sprututbyten
  • Mottagningar för sexuell hälsa, exempelvis RFSU-kliniken
  • Ungdomsmottagning

Har du sex mot ersättning och är orolig för hepatit C samt Hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar kan du vända dig hit:

Alla är välkomna oavsett kön, könsidentitet eller sexuell identitet.